Site map
Εφημερίες Νοσοκομείου

«


Αύγουστος, 2020


»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Κατηγορίες
Επικοινωνία
Τηλεφωνικό κέντρο
213 2077000
Ραντεβού(Πρωϊνά)
1535
Ραντεβού(Απογευματινά)
1535
Γρήγοροι σύνδεσμοι
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δ. Ι.Ε.Κ. -ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ/ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ¨ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ¨-ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
περισσότερα

Αρχικές Εγγραφές- Διαδικασία Επιλογής


               ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ -ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  στο ΔΙΕΚ                         Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής  υποβάλλουν  σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ:  για μεν το χειμερινό εξάμηνο κατά το διάστημα από 1η- 30η Σεπτεμβρίου , για δε το εαρινό  (εφόσον   αιτηθεί  & λειτουργήσει ), από την 15η Ιανουαρίου  έως και την παραμονή  έναρξης του εαρινού εξαμήνου εκάστου εκπαιδευτικού έτους.   Οι ακριβείς  ημερομηνίες  υποβολής των  αιτήσεων ανακοινώνονται. 

                 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.   Σχετική αίτηση που  δίδεται και  συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ

 ΣΗΜ.: Στο έντυπο της αιτήσεως επιλογής που υποβάλλουν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι

      στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, δηλώνουν υπεύθυνα εάν έχουν υποβάλει

      αίτηση επιλογής σε άλλα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, σε ποιά (και για

     ποιά ειδικότητα) καθώς και τη σειρά προτίμησής τους, που είναι δεσμευτική σε

     περίπτωση επιτυχίας τους σε περισσότερα εξ αυτών.

2.  Α.Μ.Κ.Α

3.  Ο εκάστοτε προβλεπόμενος πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), του οποίου θα εκδίδεται φωτοαντίγραφο με μέριμνα του Ι.Ε.Κ για τη χρήση του στην επιλογή και θα επιστρέφεται ο πρωτότυπος τίτλος στον υποψήφιο.  

4.  Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου

5.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6.  Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός/ εντός Ε.Ε., και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών.

            Άδεια παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

        Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται

        η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού

          καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική

        υπηρεσία, & Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

7.  Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί  ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο

                                  

                         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί  το Δ.Ι.Ε.Κ., ορίζεται τριμελής επιτροπή, που έχει ως έργο την οργάνωση και την διεξαγωγή της επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων.  

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ., συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εκδίκαση όλων των ενστάσεων που έχουν τυχόν υποβάλει υποψήφιοι καταρτιζόμενοι επί του αριθμού των μορίων που έχουν λάβει.  

3. Για την κατάρτιση των τελικών αποτελεσμάτων, με ευθύνη των οικείων τριμελών επιτροπών, διενεργείται διασταύρωση της  μοριοδότησης  υποψηφίων που έχουν υποβάλει αίτηση επιλογής σε περισσότερα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του ίδιου Νομού και εφόσον

είναι επιτυχόντες σε περισσότερα Δ.Ι.Ε.Κ. λαμβάνεται μέριμνα ώστε να περιληφθούν

στον πίνακα τελικών αποτελεσμάτων ενός μόνον εξ αυτών (και μιας ειδικότητας), με

βάση τη σειρά προτίμησής τους.

Κατά την αίτηση οριστικοποίησης της εγγραφής τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου έχουν επιλεγεί και επιθυμούν να φοιτήσουν, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

4. Όσον αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων καταρτιζομένων και τα

δικαιολογητικά εγγραφής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του εκάστοτε

ισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)

που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

 

5. Για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων υποψηφίων  καταρτιζομένων, που

προκύπτουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και την

εγγραφή των επιτυχόντων, καλούνται με σχετική προκήρυξη όσοι επιθυμούν από

τους επιλαχόντες των λοιπών Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του ίδιου

Νομού, να υποβάλουν αίτηση σε (1) εκ των Δ.Ι.Ε.Κ. όπου επιθυμούν να φοιτήσουν.

Η επιλογή εκ των επιλαχόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται σύμφωνα

με τη σειρά κατάταξης των μορίων που έχουν συγκεντρώσει κατά την επιλογή που

προηγήθηκε και διενεργείται για έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ. από την αντίστοιχη τριμελή επιτροπή.

6. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων προς επιλογή   συγκροτείται η επιτροπή και ανακοινώνει τους  προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης.

7.  Μετά την παρέλευση της περιόδου των  ενστάσεων  ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ  στο  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ –ΔΙΑΥΓΕΙΑ   ο ΤΕΛΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ   ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ    ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ .

                  

  1. !! Οι υποψήφιοι οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους  με σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ ,  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων τόσο οι επιτυχόντες  όσο και οι  τυχόν επιλαχόντες  όταν επιλεγούν.
Είσοδος μελών
Δελτίο τύπου
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ
Απόφαση Διοικητή για την Επαναλειτουργία των Τακτ.Εξ.Ιατρείων - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (11-5-2020)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ
περισσότερα
Νέα προκύρηξη
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 27/07/2020 ΩΡΑ 12.00 ΩΣ ΣΤΙΣ 17/08/2020 ΩΡΑ 12.00
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (2η ορθή επανάληψη) για την πρόσληψη 2 θέσεων Δικηγόρων με έμμισθη εντολή με έναρξη κατάθεσης αιτήσεων υποψηφιοτήτων 13/07/2020 και ημερομηνία λήξης 12-08-2020 15:00
περισσότερα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Υπουργείο Υγείας: Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη σωστή χρήση της μάσκας
περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

active³ 4.7 · Powered by 3ds · Όροι χρήσης