Site map
Εφημερίες Νοσοκομείου

«


Δεκέμβριος, 2021


»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
       
Κατηγορίες
Επικοινωνία
Τηλεφωνικό κέντρο
213 2077000
Ραντεβού(Πρωϊνά)
1535
Ραντεβού(Απογευματινά)
1535
Γρήγοροι σύνδεσμοι
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Δ. Ι.Ε.Κ. -ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-αρμοδιότητας Υπ.Υγείας
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
περισσότερα

Αρχικές Εγγραφές- Διαδικασία Επιλογής


 ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  στο ΔΙΕΚ                          

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να φοιτήσουν, είτε  συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής, υποβάλλοντας  σχετική Αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. (για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ)  τον μήνα Σεπτέμβρη για το χειμερινό εξάμηνο-το ακριβές διάστημα ανακοινώνεται),  

είτε μπορούν να  συμπληρώσουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο( για τους τελειόφοιτους και υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων)

 Οι ακριβείς  ημερομηνίες  υποβολής των  αιτήσεων ανακοινώνονται. 

                 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.Αίτηση που  δίδεται και  συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ

ΣΗΜ.: Στο έντυπο της αιτήσεως επιλογής που υποβάλλουν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, δηλώνουν υπεύθυνα εάν έχουν υποβάλειαίτηση επιλογής σε άλλα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, σε ποιά (και γιαποιά ειδικότητα) καθώς και τη σειρά προτίμησής τους, που είναι δεσμευτική σε περίπτωση επιτυχίας τους σε περισσότερα  του ενός εξ αυτών.

2. Α.Μ.Κ.Α

3.Πρωτότυπος τίτλος σπουδών  και σε  φωτοαντίγραφοΣτα Ι.Ε.Κ.εγγράφονται οιαπόφοιτοι της μη υπο-χρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,δηλαδή τωνΓΕ.Λ καιΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. 

4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο- Φωτοτυπία  

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6 .Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί  ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο

            Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων

1. Χωρών εκτός/ εντός Ε.Ε. -Διαβατήριο

2. Χωρών εκτός Ε.Ε. - Άδεια παραμονής  

3. Ομογενών- απαιτείται η κατάθεση ταυτότητας ομογενών.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία, & Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.


                                  

        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

(Όχι για το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο)

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί  το Δ.Ι.Ε.Κ.,ορίζεται τριμελής επιτροπή, που έχει ως έργο την οργάνωση και την διεξαγωγήτης επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων.  

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ.,συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εκδίκαση όλων των ενστάσεων που έχουντυχόν υποβάλει υποψήφιοι καταρτιζόμενοι επί του αριθμού των μορίων που έχουν λάβει.  

3. Για την κατάρτιση των τελικών αποτελεσμάτων, με ευθύνη των οικείων τριμελώνεπιτροπών, διενεργείται διασταύρωση της  μοριοδότησης  υποψηφίων πουέχουν υποβάλει αίτηση επιλογής σε περισσότερα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥπουργείουΥγείας του ίδιου Νομού και εφόσον είναι επιτυχόντες σε περισσότερα Δ.Ι.Ε.Κ.λαμβάνεται μέριμνα ώστε να περιληφθούν στον πίνακα τελικών αποτελεσμάτωνενός μόνον εξ αυτών (και μιας ειδικότητας), με βάση τη σειράπροτίμησής τους.

Κατά την αίτηση οριστικοποίησης της εγγραφής τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου έχουνεπιλεγεί και επιθυμούν να φοιτήσουν, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δηλώνουνυπεύθυνα ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ.αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

4. Όσον αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων καταρτιζομένων και ταδικαιολογητικά εγγραφής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του εκάστοτεισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

5. Για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων υποψηφίων  καταρτιζομένων, πουπροκύπτουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και τηνεγγραφή των επιτυχόντων, καλούνται με σχετική προκήρυξη όσοι επιθυμούν απότους επιλαχόντες των λοιπών Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του ίδιουΝομού, να υποβάλουν αίτηση σε (1) εκ των Δ.Ι.Ε.Κ. όπου επιθυμούν να φοιτήσουν.

Η επιλογή εκ των επιλαχόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται σύμφωναμε τη σειρά κατάταξης των μορίων που έχουν συγκεντρώσει κατά την επιλογή πουπροηγήθηκε και διενεργείται για έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ. από την αντίστοιχη τριμελή επιτροπή.

6. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων προς επιλογή   συγκροτείταιεπιτροπή και ανακοινώνει τους  προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης.

7.Μετά την παρέλευση της περιόδου των  ενστάσεων   

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ  στο  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ –ΔΙΑΥΓΕΙΑ   ο ΤΕΛΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ    ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ .

                  

  1. !! Οι υποψήφιοι οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους  με σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ ,  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων τόσο οι επιτυχόντες  όσο και οι  τυχόν επιλαχόντες  όταν επιλεγούν.

 

 


Είσοδος μελών
Νέος Διαγωνισμός
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ Supplies. ΑΠΟ 06-12-2021 ΕΩΣ 10-01-2022
περισσότερα
Δελτίο τύπου
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ (2021)
Δωρεά 12 κλινών ΜΕΘ
"Απεριόριστη Ανάσα -Be a Life Donor"
περισσότερα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Υπουργείο Υγείας: Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με το περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2
Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

active³ 4.7 · Powered by 3ds · Όροι χρήσης