Site map
Εφημερίες Νοσοκομείου

«


Απρίλιος, 2021


»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
       
Κατηγορίες
Επικοινωνία
Τηλεφωνικό κέντρο
213 2077000
Ραντεβού(Πρωϊνά)
1535
Ραντεβού(Απογευματινά)
1535
Γρήγοροι σύνδεσμοι
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
Δ. Ι.Ε.Κ. -ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-αρμοδιότητας Υπ.Υγείας
περισσότερα

Αρχικές Εγγραφές- Διαδικασία Επιλογής


 ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  στο ΔΙΕΚ                          

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογής υποβάλλουν  σχετική Αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ. για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ κατά το διάστημααπό 1η- 30η Σεπτεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο, για δε το εαρινό  (εφόσον λειτουργήσει ), από την 15η Ιανουαρίου  έως και την παραμονή  έναρξης του εαρινού εξαμήνου εκάστου εκπαιδευτικού έτους.

 Οι ακριβείς  ημερομηνίες  υποβολής των  αιτήσεων ανακοινώνονται. 

                 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1.Αίτηση που  δίδεται και  συμπληρώνεται στο Ι.Ε.Κ

ΣΗΜ.: Στο έντυπο της αιτήσεως επιλογής που υποβάλλουν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι στο Δ.Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, δηλώνουν υπεύθυνα εάν έχουν υποβάλειαίτηση επιλογής σε άλλα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, σε ποιά (και γιαποιά ειδικότητα) καθώς και τη σειρά προτίμησής τους, που είναι δεσμευτική σε περίπτωση επιτυχίας τους σε περισσότερα  του ενός εξ αυτών.

2. Α.Μ.Κ.Α

3.Πρωτότυπος τίτλος σπουδών  και σε  φωτοαντίγραφοΣτα Ι.Ε.Κ.εγγράφονται οιαπόφοιτοι της μη υπο-χρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,δηλαδή τωνΓΕ.Λ καιΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. 

4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο- Φωτοτυπία  

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6 .Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί  ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο

            Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων

1. Χωρών εκτός/ εντός Ε.Ε. -Διαβατήριο

2. Χωρών εκτός Ε.Ε. - Άδεια παραμονής  

3. Ομογενών- απαιτείται η κατάθεση ταυτότητας ομογενών.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία, & Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.


                                  

                         ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί  το Δ.Ι.Ε.Κ.,ορίζεται τριμελής επιτροπή, που έχει ως έργο την οργάνωση και την διεξαγωγήτης επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων.  

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί το Δ.Ι.Ε.Κ.,συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εκδίκαση όλων των ενστάσεων που έχουντυχόν υποβάλει υποψήφιοι καταρτιζόμενοι επί του αριθμού των μορίων που έχουν λάβει.  

3. Για την κατάρτιση των τελικών αποτελεσμάτων, με ευθύνη των οικείων τριμελώνεπιτροπών, διενεργείται διασταύρωση της  μοριοδότησης  υποψηφίων πουέχουν υποβάλει αίτηση επιλογής σε περισσότερα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥπουργείουΥγείας του ίδιου Νομού και εφόσον είναι επιτυχόντες σε περισσότερα Δ.Ι.Ε.Κ.λαμβάνεται μέριμνα ώστε να περιληφθούν στον πίνακα τελικών αποτελεσμάτωνενός μόνον εξ αυτών (και μιας ειδικότητας), με βάση τη σειράπροτίμησής τους.

Κατά την αίτηση οριστικοποίησης της εγγραφής τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου έχουνεπιλεγεί και επιθυμούν να φοιτήσουν, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δηλώνουνυπεύθυνα ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής σε άλλο Δ.Ι.Ε.Κ.αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

4. Όσον αφορά τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων καταρτιζομένων και ταδικαιολογητικά εγγραφής, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του εκάστοτεισχύοντος «Κανονισμού Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

5. Για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων υποψηφίων  καταρτιζομένων, πουπροκύπτουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και τηνεγγραφή των επιτυχόντων, καλούνται με σχετική προκήρυξη όσοι επιθυμούν απότους επιλαχόντες των λοιπών Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του ίδιουΝομού, να υποβάλουν αίτηση σε (1) εκ των Δ.Ι.Ε.Κ. όπου επιθυμούν να φοιτήσουν.

Η επιλογή εκ των επιλαχόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται σύμφωναμε τη σειρά κατάταξης των μορίων που έχουν συγκεντρώσει κατά την επιλογή πουπροηγήθηκε και διενεργείται για έκαστο Δ.Ι.Ε.Κ. από την αντίστοιχη τριμελή επιτροπή.

6. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων προς επιλογή   συγκροτείταιεπιτροπή και ανακοινώνει τους  προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης.

7.Μετά την παρέλευση της περιόδου των  ενστάσεων   

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ  στο  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ –ΔΙΑΥΓΕΙΑ   ο ΤΕΛΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ   ΚΑΤΑΤΑΞΗΣΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ .

                  

  1. !! Οι υποψήφιοι οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους  με σχετική αίτηση στο Δ.Ι.Ε.Κ ,  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων τόσο οι επιτυχόντες  όσο και οι  τυχόν επιλαχόντες  όταν επιλεγούν.
Είσοδος μελών
Νέος Διαγωνισμός
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Νο 5/21) ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΝΙΚΑΙΑΣ- ΓΔΝΑ . ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17/03/2021 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ
ΟΡΘΗ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ME TEXNIΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΩΣ 17-03-2021 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00μμ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Νο 6/21) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Π.Δ.146/2003 ΓΙΑ (1) ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΓΝΝΠ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 18/03/2021 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.00 Π.Μ
περισσότερα
Δελτίο τύπου
Δωρεά 12 κλινών ΜΕΘ
Δελτίο τύπου 2-4-2021
"Απεριόριστη Ανάσα -Be a Life Donor"
περισσότερα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Υπουργείο Υγείας: Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με το περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2
Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

active³ 4.7 · Powered by 3ds · Όροι χρήσης