Site map
Εφημερίες Νοσοκομείου

«


Ιούνιος, 2024


»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Κατηγορίες
Επικοινωνία
Τηλεφωνικό κέντρο
Τηλ: 213 207 7000

Ραντεβού (Πρωϊνά -
Απογευματινά)
1535

Γραφείο Προστασίας Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας
Τηλ: 213 207 7139
email: gpp@nikaia-hosp.gr


Κεντρική Γραμματεία
Τηλ: 213 207 6217
email: gramma@nikaia-hosp.gr


Γραμματεία Διοικητή
Τηλ: 213 207 6300
email: gramdioik@nikaia-hosp.gr
Γρήγοροι σύνδεσμοι
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ αρμοδιότητας Υπ.Υγείας
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
περισσότερα

Αρχικές Εγγραφές- Δικαιολογητικά-Διαδικασία Επιλογής-Μοριοδότηση


 ΑΡΧΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  στη ΣΑΕΚ                         

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι προκειμένου να φοιτήσουν στη ΣΑΕΚ,

είτε υποβάλλουν  σχετική Αίτηση στη ΣΑΕΚ  (για να δείτε την αίτηση πατήστε εδώ)  

είτε    συμπληρώνουν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο (Ισχύει για τους τελειόφοιτους και υποψηφίους των πανελληνίων εξετάσεων)

 

Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι αιτήσεις για  εγγραφές στο  Α΄εξάμηνο σπουδών*   θά υποβάλλονται  με φυσική παρουσία στη ΣΑΕΚ. Δύνανται να εγγράφονται   απόφοιτοι μή υποχρεωτικής εκπαίδευσης  ήτοι των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων από 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  έως 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσα από το μενού- ΣΑΕΚ/Αρχικές εγγραφές -Δικαιολογητικά-Μοριοδότηση.

*Εγγραφές  στο Α΄εξάμηνο σπουδών,πραγματοποιούνται και κατόπιν επιλογής  των τελειόφοιτων υποψηφίων που συμπλήρωσαν το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο-( υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων)


Β. ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΣΤΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ                                   (ΟΧΙ ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ )

Οι  αιτήσεις για εγγραφές στο Γ΄εξάμηνο σπουδών, (δύνανται να εγγράφονται απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ και ισοτίμων τίτλων συναφούς ειδικότητας), θά υποβάλλονται  με φυσική παρουσία στη ΣΑΕΚ  από 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   έως 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ.

Συνημμένα υποβάλλονται:

1.αντίγραφο Πτυχίου Ειδικότητας (όχι απολυτήριο) και

2. φωτοαντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.

3.Βεβαίωση ΑΜΚΑ

 

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ  ΕΓΓΡΑΦΗ - ΕΠΙΛΟΓΗ  ΣΤΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1.Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου ,που  δίδεται και  συμπληρώνεται στη ΣΑΕΚ

Σημ.: Στο έντυπο της αιτήσεως επιλογής που υποβάλλουν οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι στη ΣΑΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν, δηλώνουν υπεύθυνα εάν έχουν υποβάλει αίτηση επιλογής σε άλλες Σ.ΑΕ.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, σε ποιά (και για ποιά ειδικότητα) καθώς και τη σειρά προτίμησής τους, που είναι δεσμευτική σε περίπτωση επιτυχίας τους σε περισσότερα  του ενός εξ αυτών.

2. Α.Μ.Κ.Α

3.Πρωτότυπος τίτλος σπουδών  και σε  φωτοαντίγραφο.

   Στις Σ.Α.Ε.Κ.εγγράφονται οιαπόφοιτοι της μη υπο-χρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,δηλαδή των ΓΕ.Λ και ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων. 

4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο- Φωτοτυπία  

5.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

6 .Βεβαίωση Ι.Κ.Α ή Δημόσιας Υπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία (ημερομίσθια ή έτη) που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί  ή βεβαίωση Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ) στην οποία αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο

            Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων

1. Χωρών εκτός/ εντός Ε.Ε. -Διαβατήριο

2. Χωρών εκτός Ε.Ε. - Άδεια παραμονής ενιαίου τύπου. 

3. Ομογενών- απαιτείται η κατάθεση  ειδικού Δελτίου ταυτότητας ομογενών.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία, & Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου κατ ελάχιστον  Β1.

4.Αλλοδαποί υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. στους οποίους έχει αναγνωριστεί η ιδιότητα πολιτικού πρόσφυγα και δεν μπορούν λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής, προκειμένου να εγγραφούν στις Σ.ΑΕ.Κ., υποβάλλουν αντί του τίτλου σπουδών, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986,συνοδευόμενη από επίσημο έγγραφο του ελληνικού κράτους με το οποίο τους αναγνωρίζεται η προσφυγική ιδιότητα.
5. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Σ.Α.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4636/2019 (Α΄ 169) και οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ)

            (Όχι για το Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο)

 

Για τον τρόπο Μοριοδότησης ανατρέξτε στο σχετικο link " ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΩΝ ΔΙΕΚ"

Δαδικασία επιλογής:

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί η Σ.Α.Ε.Κ.,ορίζεται τριμελής επιτροπή, που έχει ως έργο την οργάνωση και την διεξαγωγήτης επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων.  

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου όπου λειτουργεί η Σ.Α.Ε.Κ.,συγκροτείται τριμελής επιτροπή για την εκδίκαση όλων των ενστάσεων που έχουντυχόν υποβάλει υποψήφιοι καταρτιζόμενοι επί του αριθμού των μορίων που έχουν λάβει.

3. Για την μοριοδότηση των υποψηφίων λαμβάνονται υπ΄όψιν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 4,παράγραφος 5 του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ.

4. Για την κατάρτιση των τελικών αποτελεσμάτων, με ευθύνη των οικείων τριμελών επιτροπών, διενεργείται διασταύρωση της  μοριοδότησης  υποψηφίων πουέχουν υποβάλει αίτηση επιλογής σε περισσότερες Σ.Α.Ε.Κ αρμοδιότητας ΥπουργείουΥγείας του ίδιου Νομού και εφόσον είναι επιτυχόντες σε περισσότερες Σ.Α.Ε.Κ.λαμβάνεται μέριμνα ώστε να περιληφθούν στον πίνακα τελικών αποτελεσμάτωνενός μόνον εξ αυτών (και μιας ειδικότητας), με βάση τη σειρά προτίμησής τους.

Κατά την αίτηση οριστικοποίησης της εγγραφής τους στις  Σ.Α.Ε.Κ. όπου έχουν επιλεγεί και επιθυμούν να φοιτήσουν, οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δηλώνουνυπεύθυνα ότι δεν έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής σε άλλες Σ.Α.Ε.Κ αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

5. Για την κάλυψη τυχόν κενών θέσεων υποψηφίων  καταρτιζομένων, πουπροκύπτουν στις Σ.Α.Ε.Κ. μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων και τηνεγγραφή των επιτυχόντων, καλούνται με σχετική προκήρυξη όσοι επιθυμούν απότους επιλαχόντες των λοιπών Σ.Α.Ε.Κ  αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας του ίδιουΝομού, να υποβάλουν αίτηση σε (1) εκ των Σ.Α.Ε.Κ. όπου επιθυμούν να φοιτήσουν.

Η επιλογή εκ των επιλαχόντων για την κάλυψη των κενών θέσεων γίνεται σύμφωναμε τη σειρά κατάταξης των μορίων που έχουν συγκεντρώσει κατά την επιλογή πουπροηγήθηκε και διενεργείται για έκαστο Σ.Α.Ε.Κ. από την αντίστοιχη τριμελή επιτροπή.

6. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων προς επιλογή   συγκροτείται επιτροπή και ανακοινώνει τους  προσωρινούς πίνακες μοριοδότησης.

7.Μετά την παρέλευση της περιόδου των  ενστάσεων   

ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ  στο  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ –ΔΙΑΥΓΕΙΑ   ο ΤΕΛΙΚΟΣ   ΠΙΝΑΚΑΣ    ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ .

                  

  1. !! Οι υποψήφιοι οφείλουν να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους  με σχετική αίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ ,  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης των αποτελεσμάτων τόσο οι επιτυχόντες  όσο και οι  τυχόν επιλαχόντες  όταν επιλεγούν.

 

 


Είσοδος μελών
Νέος Διαγωνισμός
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2024 ΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 346137 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) DUAL FOCUS ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΝΠ ΗΜΕΡΟΜ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31-05-2024 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00μ.μ
Διακήρυξη 3/24 για την εφαρμογή του Διπλογραφικού-Λογιστικού Συστήματος του Nοσοκομείου , με βάση το Π.Δ. 146/2003, Ημ-νία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/5/2024 ώρα 15:00
περισσότερα
Δελτίο τύπου
Διαδικασία ολοκλήρωσης αιτημάτων προμήθειας χειρουργικών υλικών, ονομαστικών σε ασθενείς, των τακτικών χειρουργείων
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ online
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας Μητρώου Προμηθευτών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας
περισσότερα
Νέα προκύρηξη
Πίνακες Συμβουλίου Κρίσεων ιατρων
περισσότερα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ!
περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

active³ 4.7 · Powered by 3ds · Όροι χρήσης