Site map
Εφημερίες Νοσοκομείου

«


Ιούνιος, 2024


»
ΔευΤριΤετΠεμΠαρΣαβΚυρ
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
Κατηγορίες
Επικοινωνία
Τηλεφωνικό κέντρο
Τηλ: 213 207 7000

Ραντεβού (Πρωϊνά -
Απογευματινά)
1535

Γραφείο Προστασίας Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας
Τηλ: 213 207 7139
email: gpp@nikaia-hosp.gr


Κεντρική Γραμματεία
Τηλ: 213 207 6217
email: gramma@nikaia-hosp.gr


Γραμματεία Διοικητή
Τηλ: 213 207 6300
email: gramdioik@nikaia-hosp.gr
Γρήγοροι σύνδεσμοι
Σ.Α.Ε.Κ. ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ αρμοδιότητας Υπ.Υγείας
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓ.ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ
περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ COVID-19


 

Ενημερωτικό υλικό αναφορικά με τη χρήση μάσκας

Το Υπουργείο Υγείας, κρίνοντας αναγκαίο το ευρύ κοινό να κατανοήσει την ανάγκη χρήσης της προστατευτικής μάσκας προσώπου καθώς και τους κανόνες σωστής χρήσης της, προχώρησε στη δημιουργία έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, το οποίο περιλαμβάνει τους βασικούς κανόνες χρήσης της προστατευτικής μάσκας.

Σύνδεσμος  https://youtu.be/hrRDLXr7Zkg?si=A0Un57dmYml8NSBs

ΛΗΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ
Επισημαίνεται ότι το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού που είχε προβλεφθεί με τη διάταξη του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 έπαυσε να ισχύει από 1.1.2023 δεδομένου ότι η ισχύς της εν λόγω διάταξης είχε παραταθεί έως 31.12.2022 (άρθρο δεύτερο παρ.2 ν.4917/2022,ΦΕΚ Α` 67) και δεν προβλέφθηκε εκ νέου παράταση του εν λόγω μέτρου. Ως εκ τούτου από 1.1.2023 παύει να ισχύει και η υποχρέωση επιβολής του διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων στο προσωπικό που δεν συμμορφώνεται με την υποχρέωση εμβολιασμού.
Κατόπιν των ανωτέρω το προσωπικό που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 206 του ν.4820/2021 και στο οποίο κατά την 31η.12.2022 είχε επιβληθεί το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων λόγω μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού επανέρχεται στην εργασία από 1.1.2023 (εφόσον πρόκειται για εργάσιμη ημέρα) ή από 2.1.2023. Για την επαναφορά στην εργασία κατά τα ανωτέρω δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η έκδοση ατομικής πράξης άρσης του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων δεδομένου ότι η διάταξη που αποτελούσε τη νομική βάση έκδοσης των πράξεων, με τις οποίες επιβλήθηκε στους υπαλλήλους το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων, έπαυσε να ισχύει από 1.1.2023. Ωστόσο, οι Υπηρεσίες δύνανται, για την πληρότητα του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων, να εκδώσουν διαπιστωτικές πράξεις άρσης του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων αναδρομικά από 1.1.2023. Εξυπακούεται ότι δεδομένης της αυτοδίκαιης επαναφοράς στην εργασία των υπαλλήλων από 1.1.2023, για την δικαιολόγηση της απουσίας τους από την ημερομηνία αυτή και εφεξής απαιτείται η χορήγηση κάποιας εκ των θεσμοθετημένων αδειών, άλλως η απουσία τους θα θεωρείται αδικαιολόγητη, καθώς από 1.1.2023 υποχρεούνται να παρέχουν εργασία.
Το εν λόγω προσωπικό θα πρέπει να απενταχθεί από το ειδικό καθεστώς αναστολής καθηκόντων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου με αιτιολογία «Απένταξη από αναστολή καθηκόντων λόγω λήξης ισχύος της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού».
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις του προσωπικού που επανέρχεται στην εργασία κατά τα ανωτέρω, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/30-12-2022 (ΦΕΚ Β΄ 7005) ΚΥΑ (Πίνακας Β της παρ. 1 του άρθρου 1, σημεία 4 και 5 και Κεφάλαιο Α του Παραρτήματος Ι) προβλέπονται τα εξής:
«4. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα και κέντρα αποκατάστασης
Για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό που επιστρέφει στις δομές του παρόντος μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) ισχύουν τα εξής μέτρα:
- Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95 ή ΚΝ95)
- Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη. Το εν λόγω προσωπικό προσκομίζει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου στον Προϊστάμενο της δομής που εργάζεται.
- Ειδικώς το ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δομών του παρόντος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του σε κλινικές κλειστής νοσηλείας όπως Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Μονάδες Ογκολογικές και Μονάδες Νεογνών. Η Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε δομής υγείας δύναται να εξειδικεύει τις κλινικές κλειστής νοσηλείας του πρώτου εδαφίου και να αποφασίζει σε ποιες επιπλέον Μονάδες της δομής το εν λόγω προσωπικό δεν παρέχει τις υπηρεσίες του.
- Ο Προϊστάμενος κάθε δομής υγείας οφείλει να υποβάλει στη Διοίκηση της δομής που προΐσταται, κάθε εβδομάδα, έκθεση περί τήρησης ή μη των ως άνω μέτρων για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό».
«5. Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, κέντρα χρονίως πασχόντων, Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων/ΑμεΑ, οικοτροφεία, ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, κοινωνικές δομές άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (υπνωτήρια, κέντρα ημέρας, κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές παιδικής προστασίας, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠμεΑ) και κέντρα κοινότητας, στρατόπεδα
… Για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό που επιστρέφει σε όλες τις δομές του παρόντος μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) εφαρμόζονται αναλογικώς τα προβλεπόμενα στην αριστερή στήλη του σημείου 4…».

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ SARS-COV-2 ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΜΦΗ), ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΑ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ, ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ, ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ
… 2. Οδηγίες για το προσωπικό
2α. Εμβολιασμός και εργαστηριακός έλεγχος προσωπικού
Το προσωπικό της Μονάδας που είναι πλήρως εμβολιασμένο υποχρεούται σε εργαστηριακό έλεγχο τουλάχιστον μία (1) φορά εβδομαδιαίως (ταχύ αντιγονικό ή μοριακό τεστ).
Για το ανεμβολίαστο προσωπικό της Μονάδας που επιστρέφει στις δομές του παρόντος μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) ισχύουν τα μέτρα της αριστερής στήλης του σημείου 5 του πίνακα Β της παρ. 1 του άρθρου 1.
Το προσωπικό της Μονάδας που δεν έχει εμβολιασθεί, σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. 50933/13.8.2021 (Β’ 3794) κοινής υπουργικής απόφασης, υποχρεούται δύο (2) φορές την εβδομάδα σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό SARS-CoV-2 με ταχύ αντιγονικό ή μοριακό τεστ͕, σύμφωνα με τα ισχύοντα έως τη δημοσίευση της παρούσας…».
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ανεμβολίαστου προσωπικού με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων κατά τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ. 55570/ 2021 ΚΥΑ (Β’ 4207), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
42, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 της ΚΥΑ Δ1α/ ΓΠ. Οικ. 23985/2022 (Β’ 2196), «Ειδικότερες προβλέψεις ως προς τη συχνότητα διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης, όπως προσδιορίζεται βάσει της εκάστοτε κοινής υπουργικής απόφασης των μέτρων, εφαρμόζονται συμπληρωματικά προς τις διατάξεις της παρούσας». Επιπλέον, αναφορικά με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου του ανεμβολίαστου προσωπικού, και με την επιφύλαξη της συχνότητας της εν λόγω υποχρέωσης, εφαρμόζονται και οι λοιπές διατάξεις της ως άνω αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ. 55570/ 2021 ΚΥΑ (Β’ 4207), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όπως π.χ. για τον τρόπο παρακολούθησης της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την εν λόγω υποχρέωση.
Αναφορικά με τη δυνατότητα παρακολούθησης της συμμόρφωσης του ανωτέρω προσωπικού με την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικών ελέγχων επισημαίνεται εκ νέου και σε συνέχεια της 80ης εγκυκλίου ότι δεδομένου ότι στην σχετική Αναφορά με τίτλο «Covid-Tests: Παρακολούθηση τρέχουσας κατάστασης υπαλλήλων» (και κωδικό 2785263) περιλαμβάνονται στοιχεία μόνο για το πιο πρόσφατο test, οι υπηρεσίες θα πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την εν λόγω αναφορά προκειμένου να διαπιστώνουν κάθε φορά την συμμόρφωση ή μη των υπαλλήλων με την υποχρέωση διενέργειας ελέγχου. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τις υπηρεσίες, για το προσωπικό που υποχρεούται με βάση τις κείμενες διατάξεις στη διενέργεια δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων την εβδομάδα, καθώς με τη διενέργεια του δεύτερου ελέγχου της κάθε εβδομάδας δεν θα υπάρχει πλέον πρόσβαση στα στοιχεία του πρώτου.
Γ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΤΟΥ Ν.4825/2021
Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν.5007/2022 προβλέφθηκε ότι «1. Η ισχύς των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 50 του ν. 4825/2021 (Α’ 157) παρατείνεται από τη λήξη της έως την 30ή.6.2023, ανεξαρτήτως της επιστροφής στα καθήκοντά τους των υπαλλήλων που τελούσαν σε αναστολή δυνάμει του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130). Η παράταση των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές, και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α’ 134)…».
Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ –ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ
1. Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.
2. Ερωτήματα που αφορούν στην εφαρμογή των μέτρων για την επαναφορά στην εργασία του ανεμβολίαστου προσωπικού, για το οποίο έως 31.12.2022 ίσχυε η υποχρέωση εμβολιασμού οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού των φορέων θα πρέπει να απευθύνονται στους εποπτεύοντες φορείς. Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά ερωτήματα για περιπτώσεις υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, αρμόδιο κατ΄ αρχάς είναι το Υπουργείο Υγείας και όπου απαιτείται η διατύπωση άποψη της Υπηρεσίας μας, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από την άποψη του Υπουργείου Υγείας με πλήρη παράθεση των πραγματικών περιστατικών που αφορούν στην συγκεκριμένη περίπτωση υπαλλήλου.
3. Εφόσον ανακύπτουν ερωτήματα, τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις σχετικές εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Προσωπικού αποκλειστικά θα απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις στην Υπηρεσία μας, στους αριθμούς που αναγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο ή με την αποστολή εγγράφων ερωτημάτων από τα αρμόδια όργανα, συνοδευόμενα από την άποψη της Υπηρεσίας και τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης. Ερωτήματα που αποστέλλονται ως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να περιλαμβάνουν με πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά ή δεν αποστέλλονται αρμοδίως υπογεγραμμένα από το αρμόδιο προς τούτο όργανο κάθε Υπηρεσίας, δεν θα απαντώνται.
Τα ανωτέρω επισημαίνονται καθώς η Υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης πολλών ερωτημάτων είτε απευθείας από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δεν απευθύνονται, ως οφείλουν, στις Υπηρεσίες τους, ή από υπαλλήλους των διευθύνσεων προσωπικού, παρακάμπτοντας την διοικητική ιεραρχία, της οποίας αρμοδιότητα αποτελεί μεταξύ άλλων η επίλυση θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των διατάξεων. Ως εκ των ανωτέρω και προκειμένου να δύναται να διατυπωθεί εκ μέρους της Υπηρεσίας σύννομη απάντηση και προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματική διαχείριση των αναφυόμενων θεμάτων, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στις Διευθύνσεις Προσωπικού, στις οποίες υπάγονται, δεδομένου ότι είναι αδύνατη η υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στις εφαρμοστέες κατά περίπτωση έκτακτου χαρακτήρα ρυθμίσεις από την Υπηρεσία μας. Η Υπηρεσία μας θα επιλαμβάνεται επί μεμονωμένων ερωτημάτων υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, μόνο εφόσον αποδεικνύεται ότι έχει λάβει σχετικώς γνώση η Υπηρεσία του υπαλλήλου και εφόσον συνοδεύονται από την έγγραφη άποψη της Υπηρεσίας, όπου και θα εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά.
4. Ειδικότερα, όσον αφορά στην αποστολή ερωτημάτων που αφορούν σε υπαλλήλους και υπηρεσίες ΟΤΑ, οι υπάλληλοι θα απευθύνονται αποκλειστικά στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα τους. Σε περιπτώσεις που οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού κρίνουν ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των εγκύκλιων οδηγιών, θα απευθύνονται αποκλειστικά στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις θα επικοινωνούν με τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου για περαιτέρω διευκρινίσεις μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@ypes.gr ή στους σχετικούς τηλεφωνικούς αριθμούς για τους ΟΤΑ που αναγράφονται στις πληροφορίες της παρούσας. Κατόπιν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι μεμονωμένα ερωτήματα υπαλλήλων, τα οποία αποστέλλονται απευθείας στο Υπουργείο, δεν θα απαντώνται.
5. Υπενθυμίζεται ότι κατά λόγο αρμοδιότητας κάθε προϊστάμενης αρχής για τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί σε αυτήν, θα πρέπει οι αρμόδιοι προϊστάμενοι, σταθμίζοντας την υποχρέωση αφενός προστασίας της υγείας των υπαλλήλων, αλλά και της δημόσιας υγείας γενικότερα και αφετέρου εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, να προβαίνουν στο πλαίσιο της συνετής χρήσης της διακριτικής τους ευχέρειας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διασφάλισή τους τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις παρασχεθείσες οδηγίες από την Υπηρεσία μας.
6. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Οδηγίες COVID 19».


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΙΑΝΝΗ

 

 

Είσοδος μελών
Νέος Διαγωνισμός
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 9/2024 ΑΡ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 346137 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) DUAL FOCUS ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΝΝΠ ΗΜΕΡΟΜ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 31-05-2024 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00μ.μ
Διακήρυξη 3/24 για την εφαρμογή του Διπλογραφικού-Λογιστικού Συστήματος του Nοσοκομείου , με βάση το Π.Δ. 146/2003, Ημ-νία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 17/5/2024 ώρα 15:00
περισσότερα
Δελτίο τύπου
Διαδικασία ολοκλήρωσης αιτημάτων προμήθειας χειρουργικών υλικών, ονομαστικών σε ασθενείς, των τακτικών χειρουργείων
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ online
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας Μητρώου Προμηθευτών της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας
περισσότερα
Νέα προκύρηξη
Πίνακες Συμβουλίου Κρίσεων ιατρων
περισσότερα
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
Λειτουργία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων
ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΠΡΟΑΣΠΙΖΟΜΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ!
περισσότερα
Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

active³ 4.7 · Powered by 3ds · Όροι χρήσης